Noi grile de salarizare

– HOTĂRÂRE nr. 38 din 28 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016…

– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 …

– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative …

– PRECIZĂRI privind Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative-Monitorul Oficial, Partea I nr. 79/30.01. 2017

CĂTRE CAMERA DE CONTURI SUCEAVA

ADRESA  NR. 5/ 26.01.2016

CĂTRE  CAMERA  DE CONTURI  SUCEAVA
DOMNULE  DIRECTOR,

Uniunea Judeţeană a Sindicatelor din Învăţământ, Sport, Cultură, Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ,, PRO – EDUCAŢIA” Suceava, cu sediul ales pentru comunicare în localitatea Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr. 20 A ( Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, parter ), judeţul Suceava, înregistrat ca persoană juridică în baza Sentinţei civile nr.1769 din 04.10.2008, prin reprezentant legal, preşedinte Traian Corneliu Pădureţ vă supune  atenției următoarea situație și vă  solicită un punct de vedere oficial:

 • Organizația noastră  sindicală  a acționat în instanța de judecată în numele și la solicitarea membrilor noștri de sindicat pentru obligarea unităților școlare angajatoare la plata dobânzii legale în ceea ce privește sumele   ce reprezintă drepturi salariale ce se  achită sau au fost achitate  eșalonat în conformitate cu  OUG 71/2009;
 • Sentințele noastre sunt favorabile  membrilor de sindicat, unitățile școlare fiind obligate de instanța de judecată la achitarea dobânzii aferente sumelor plătite eșalonat; aceste sentințe  sunt definitive și executorii, unele din anul 2014, altele din anul 2015;
 • Până la acest moment unitățile școlare au ezitat să pună în aplicare aceste sentințe deoarece nu există nicio adresă oficială din partea MENCS care să propună   o ,,formulă de calcul,, și o modalitate de achitare a sumelor respective și nu doresc să greșească în demersul lor;
 • Membrii noștri de sindicat, inclusiv unitățile angajatoare, doresc să pună în aplicare sentințele respective și s-au adresat organizației noastre în acest sens;
 • Deoarece dorim respectarea legalității în modul de punere în aplicare a sentințelor judecătorești privind plata dobânzii la sumele executate conform OUG 71/2009, deoarece instituția  care verifică legalitate / nelegalitatea achitării unor sume către angajații din învățământ este Camera de conturi, vă rugăm să ne precizați dacă, din punctul dumneavoastră de vedere:

–  dobânzile legale sunt DREPTURI  SALARIALE sau NU;
–  care este  indicatorul de clasificație economică cu ajutorul căruia se reflectă în buget creditele destinate finanțării acestei cheltuieli – dobânzile legale – se plătesc  de la  capitolul salarii sau din altă parte  ( provizioane, ,,despăgubiri civile,,  etc.);
–  dacă la plata dobânzilor legale se reține pe lângă impozit și celelalte contribuții la bugetul de stat;
–  dacă plata dobânzilor legale se face eșalonat conform OUG 71/2009 care se referă DOAR la drepturi salariale sau trebuie achitate într-o singură tranșă.

Avem speranța că o să dați curs solicitării noastre, iar răspunsul dumneavoastră  va  ajuta  unitățile din învățământ din județul Suceava să respecte legalitatea, iar membrii noștri de sindicat vor intra în posesia sumelor corespunzătoare, fără a trăi cu frica că la un eventual control al Camerei de conturi vor fi obligați să returneze o parte din sume încasate.

Preşedinte uniune,

Pădureţ Traian Corneliu

DE CE OARE?

CUM A FOST POSIBIL SA FIE PUBLICATA IN M.O. O LEGE – LEGEA 6 / 2016 – FARA O DEZBATERE CU CEI DIRECT IMPLICATI ?

CAND A FOST DISCUTATA ACEASTA LEGE IN PARLAMENT ? NU S-A AUZIT NIMIC NICI MACAR DIN MASS MEDIA !

Prevederile acestei legi vor distruge, in primul rand, elevii cu tulburari de invatare (dislexie, disgrafie, discalculie) si apoi si invatamantul de masa. Cadrele didactice din invatamantul de masa nu au timp efectiv sa se ocupe de acestia.

s-a intrebat cineva ce inseamna sa ai intr-o clasa din invatamantul de masa 2 – 3 elevi cu dificultati de invatare? Integrarea elevilor cu dificultati de invatare in invatamantul de masa a fost un dezastru in vestul europei si acolo se revine la vechiul sistem de invatamant special. De ce, oare, nu invatam de la cei care se afla cu mult inaintea noastra si mergem pe drumul gresit pe care au mers si ei la un moment dat ?

Experimentam mereu pe legi facute de nespecialisti in domeniu, fara a tine cont de realitati. Problema elevilor cu dificultati de invatare este mult mai complicata de cat se vede din birourile ministerului. Ca si pana acum, singura problema a celor care ne conduc, este de a face economie, chiar si cand e vorba de educatia corecta, de sprijinul real de care ar putea beneficia copiii cu dificultati de invatare, care oricum au fost o data loviti de soarta.

e adevarat ca sunt si parinti, putini la numar, care au copii cu dificultati de invatare si considera ,,o rusine” sa fie indreptati catre invatamantul special .

 • Cum este mai corect, oare ?
 • Sa recunoastem ca sunt si copii care au dificultati de invatare si sa fie educati in scoli speciale, cu programe speciale, cu manuale speciale si cu cadre didactice pregatite corespunzator ?

Sau

 • Sa bulversam tot invatamantul de masa ?
 • Sa facem in asa fel ca elevii cu dificultati de invatare sa se simta marginalizati, izolati in invatamantul de masa ?
 • Sa declaram ,,cu mandrie” ca sunt din ce in ce mai putini copii cu dificultati de invatare, cu dizabilitati, sa-i ,,ascundem” in invatamantul de masa ?

o problema controversata care merita, cel putin, o dezbatere publica !

 

Traian Paduret

Informari decembrie 2015

1- Adresa catre Ministrul Educației privind abordarea problemei Ordinului nr. 4995/2015 privind aprobarea criteriilor de stabilire a indemnizatiilor de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor functionale si a criteriilor de normare pentru personalul din sistemul national de invatamant.

2 – Contractul individual de munca cu timp partial si drepturile de care se bucura salariatul

3 – Echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta.

4 – Precizari referitoare la modalitatea si sursa de finantare a indemnizatiei de instalare pentru personalul din invatamantul preuniversitarde stat.

5 – OUG nr. 57/09.12. 2015, publicata in M.O. nr. 923/11.12.2015 menține plata salariilor, a sporurilor si a altor drepturi salariale PENTRU PERSONALUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNT in anul 2016 la nivelul celor avute la 31 decembrie 2015.

6 – HG nr. 950/9 dec 2015 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor (sume salarii + hot. judec.)

7 – HG nr. 979/16 dec 2015 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete…

8 – HG nr. 993/23 dec 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

9 – LEGEA nr. 339/18 dec 2015 bugetului de stat pe anul 2016.

10 – OMECS nr. 5792/16 noiembrie 2015 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016.

11 – OMECS nr. 5557/27 octombrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

12 – OUG nr. 57/9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

13 – PROIECT – Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.

Informare – Intalnirea cu Ministrul Educatiei

 

În   perioada 08 – 10.12.2015 a avut loc Consiliul Liderilor la  nivelul Federației Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret,, – federație la care este afiliată și U.J.S.  ,,Pro-Educația,, Suceava.

La acest această acțiune au participat toți liderii sindicatelor județene afiliate la F.S.E.  ,,Spiru Haret,, și  conducerea federației, inclusiv președintele Marius Nistor.

Conducerea federației l-a invitat la această acțiune pe dl. Adrian Curaj, noul ministru de la Ministerul Educaţiei Naționale  și Cercetării Științifice. Deoarece domnia sa  se afla la ședința de guvern a desemnat să participe la acțiunea federației pe dl. Constantin Trăistaru, consilier  personal și dl. Ispas Gabriel Liviu – secretar de stat pe probleme de învățământ preuniversitar. Dl. Trăistaru a prezentat participanților mesajul ministrului Adrian Curaj, apoi au urmat întrebări din partea liderilor de sindicat adresate celor din minister.

Ministrul Adrian Curaj nu a participat deoarece în aceeași zi era ședința de guvern în care trebuia să se discute despre realocarea unor sume pentru a acoperi necesarul  pentru plata salariilor angajaților din învățământ și pentru completarea necesarului pentru achitarea ultimei tranșe din sentințele judecătorești. Din discuțiile purtate a rezultat că la nivel  central au ajuns sume eronate de-a lungul anului 2015 privind necesarul și din această cauză nu ajung banii. Este regretabil ca după două rectificări bugetare și după  un surplus bugetar la nivel național să se ajungă la  situația neachitării salariilor tuturor  angajaților din învățământ la timp.

Sumele existente la nivel național ar ajunge pentru plata salariilor nete, fără a se achita însă și contribuțiile aferente la bugetul de stat, contribuții ce trebuie achitate până la 25 decembrie 2015. La nivel de județ Suceava, din ceea ce ne-a prezentat reprezentantul ministerului este de   7.143  MII  LEI, din care 6.701  MII  LEI pentru achitarea salariilor, inclusiv a contribuțiilor la bugetul de stat și  442  MII  LEI  pentru achitarea în totalitate a sentințelor judecătorești.

Din cele prezentate rezultă că plata sumelor respective către angajații din învățământ se va face în unele unități de învățământ cu o întârziere de cca. o săptămână printr-un împrumut de la  fondul de rezervă  !

Alte probleme discutate:

 • Reducerea comisiilor existente din unitățile școlare la 7 de la peste 20 ( câte există în acest moment după ROFUIP, dar cu mult mai multe și după alte prevederi ale legislației în vigoare la acest moment); s-a cerut din partea noastră reducerea solicitărilor,,forțate,,  de către minister; dacă acest lucru nu se va întâmpla, degeaba se reduc comisiile dacă necesarul de informații solicitat de minister rămâne același; un număr mai mic de persoane( din  7 comisii) vor trebui să facă ceea ce făceau înainte peste 20 de persoane din peste 20 comisii!
 • Necesitatea modificării unor articole din Legea 1 /2011;
 • Problema decontării/nedecontării navetei de către ordonatorii principali de credite ( au fost purtate discuții cu structurile asociative ale Primarilor, discuții din care a rezultat că aceștia refuză efectiv să respecte legislația în vigoare privind decontarea navetei cadrelor didactice solicitând documente în plus –care nu sunt prevăzute în metodologie, necuprinzând sumele necesare la buget, sau, pur și simplu din rea voință !) Ministerul va trimite o solicitare către Unitățile Teritorial Administrative pentru respectarea procedurilor privind decontarea navetei.
 • Se va încerca pe viitor( atât de minister dar și prin insistența federației ) schimbarea liniei de finanțare în ceea ce privește salarizarea personalului din învățământ și decontarea navetei cadrelor didactice în sensul direcționării sumelor  direct :  Ministerul Educației – Inspectorate Școlare Județene – unități școlare.
 • Plata sumelor privind formarea și dezvoltarea profesională ( cei 700 lei primiți anul trecut între cele două tururi de alegeri prezidențiale). Dl. Ispas a precizat că cei care împrăștie zvonuri în județe că s-ar plăti și în acest an aceste sume sunt doar niște ,,zvonaci,, prost informați. Aceste sume nu se vor mai achita în aceeași procedură de anul trecut! Pe viitor se caută soluția ca sumele respective să se folosească prin Casa Corpului Didactic sau prin universitățile din zonă pentru formarea și dezvoltarea profesională, cu predilecție a colegilor care trebuie să facă acele cursuri de formare și dezvoltare profesională obligatorii o dată la cinci ani !
 • Referitor la aplicarea OMECTS 4995/2015 ordin suspendat nu anulat, privind normativele de angajare a personalului nedidactic și didactic auxiliar conform unui anumit număr de elevi corespondent fiecărui angajat se vor purta discuții punctuale cu fiecare județ în parte, în special cu județele unde aceste normative depășesc în acest moment numărul de angajați cu peste 10 % față de ceea ce prevăd normativele;
 • Costul standard/elev. S-a solicitat renunțarea la acest mod de calcul. S-a arătat că județe cu suprafețe mari montane – gen Caraș Severin, Suceava vor fi tot timpul dezavantajate prin folosirea acestei formule de calcul a costului standard/elev, precum și zonele cu o demografie în scădere sau școlile cu cadre didactice angajate – majoritar care au gradul didactic I. Reprezentantul ministerului ne-a precizat că se încearcă reînvierea Consiliului Național pentru stabilirea costului standard/elev ( care nu a funcționat NICIODATĂ !) și că s-a numit în acest sens un director interimar. Acest forum v-a căuta o formulă magică – care nu există nicăieri în lume . S-a recunoscut de către reprezentanții ministerului că actualul cost standard/elev reprezintă o ,,împărțire a sărăciei,,  și s-a făcut pe ,,sume istorice,, !
 • Numărul de elevi de la clase: s-a menționat că peste tot în țară numărul de elevi de la clasă este mult mai mare ca cel prevăzut de legislație –  grupe de grădiniță cu 35-40 preșcolari, clase primare cu 30—35 elevi, clase de învățământ special cu un număr de 7-8 elevi cu dizabilități severe, cu un umăr de 15-20 elevi cu dizabilități moderate. S-a facut referinta si la numarul se elevi – conform normativelor de la cluburile sportiv scolare si de la liceele vocationale. Au fost întrebați reprezentanții misterului dacă acest număr de elevi la clasă înseamnă că poți să faci performanță, dacă acești elevi sunt în siguranță în clase supraaglomerate sau totul se rezumă la faptul că statul face economie și la educație ca și la sănătate.
 • Achitarea sumelor din procesele cu dobânzile : în acest moment Ministerul Finanțelor susține că modalitatea de plată a dobânzilor câștigate în instanță e problema Ministerului Educației. Ministerul Educației, ca și fostul guvern –prin OUG 83/2015 – susțin că dobânzile  sunt drepturi salariale – și trebuiesc achitate în tranșe în termen de 5 ani  – în această situație trebuie achitate și toate contribuțiile la bugetul de stat – ca și la salarii – cca.32% din sumele respective.  Ministerul Finanțelor susține că dobânzile NU sunt drepturi salariale și ar trebuie plătite de la capitolul cheltuieli materiale – acest lucru înseamnă că trebuiesc achitate  ÎNTR-0 SINGURĂ TRANȘĂ – și trebuie doar impozitate cu 16 %, fără a se mai achita și celelalte contribuții la bugetul de stat !

În acest moment, în țară – ca și în județul Suceava, fiecare face cum crede de cuviință și plătește cum crede că este corect. Ca să nu mai vorbim și de formule de calcul ale dobânzii și ale dobânzii penalizatoare ,,scoase din mânecă,,de anumiți domni – unii chiar pe bani.

Nimeni nu știe cum trebuie procedat, fiecare minister din cele implicate –Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor – aruncă responsabilitatea de la unul la altul. Unitățile școlare procedează ,,după ureche,, și există posibilitatea ca la vizita Curții de Conturi unii să fie nevoiți să dea banii îndărăt!

 • Plata sporului de doctorat – reprezentanții ministerului au criticat hotărârea Comisiei Paritare ISJ Suceava – sindicate – ,,cineva,, a avut grijă ca această hotărâre să ajungă la minister –  liderii de sindicat au apărat punctul de vedere sindical, arătând că este o discriminare ca cei ce au obținut doctoratul înainte de 2009 să beneficieze de acest spor, iar cei ce l-au obținut după 2009 să nu beneficieze. S-a specificat că, inclusiv în instanță s-a câștigat pe această speță și că nu e necesar să mergi în instanță pentru a se respecta legea.
 • Aplicarea sentințelor definitive și executorii cu ,,sporul de ecran”– s-a adus la cunoștința reprezentanților ministerului că avem sentințe judecătorești definitive si executorii pe care unii conducători de instituții nu le pun în aplicare interpretând în ,,stil propriu,, dispozitivul sentințelor; am precizat că suntem în executare silită cu o parte din aceste sentințe, că vor veni si alte executări pentru alte unități școlare iar unele instituții sunt deja obligate la penalități pe zi întârziere de punere în executare a sentințelor respective, sume care încarcă în mod artificial bugetul, sume care ar trebui achitate de persoanele vinovate de întârzierea punerii în aplicarea sentințelor și nu de către instituțiile pe care le reprezintă.
 • Fuziunea dintre grădinițe și alte unități școlare: am prezentat situația de la Suceava – fuziunea prin absorbție a unor grădinițe de către unități școlare gimnaziale sau liceale. Reprezentanții ministerului au spus că aceste fuziuni  sunt legale, că nu sunt numai în județul Suceava, că se merge în viitor pe,,așa ceva,, și că legislația prevede că în cadrul unei fuziuni  rămâne cu personalitate juridică unitatea școlară de rang mai mare. În ceea ce privește fuziunea pe orizontală sau pe verticală au susținut că e de competența Consiliului local.

 

 

Preşedinte

Pădureţ Traian Corneliu

Hotarare Comisie paritara ISJ

Astazi a avut loc Comisia paritara ISj – sindicate. In urma dezbaterilor s-a hotarat acordarea sporului de doctorat si pentru persoanele care au obtinut acest titlu dupa 31.12.2009.
Alte probleme discutate si asupra carora nu s-a putut lua o hotarare:
1.  participarea la consiliul profesoral pentru alegerea componentei C.A. si a cadrelor didactice auxiliare( a ramas obligatorie doar participarea cadrelor didactice de predare; unitatile scolare care doresc si participarea cadrelor didactice auxiliare la consiliul profesoral pentru alegerea membrilor C.A. trebuie sa prevada acest lucru in ROI )
2. Constituirea grupelor la Cluburile Sportive Scolare – au ramas obligatorii normativele in vigoare care prevad un  anumit numar de elevi
3. Acordarea  sporului pentru conditii de munca deosebite (,,spor de ecran” ) pentru toti cei care au beneficiat de acest spor pana la 31.12.2009, conform Legii 71/2015 – ISJ considera nelegala acordarea acestui spor, chiar si acolo unde sunt sentinte definitive si irevocabile !!!!
4. Aplicarea OMECTS nr. 4995/2015 – privind normativele – acest ordin este suspendat pe moment – daca se va aplica dupa 1 ianuarie 2015, ISj a promis ca nu se va mai accepta ca personal didactic auxiliar sau nedidactic  NICIO persoana care trebuie sa se pensioneze de drept; se vor face transferuri intre unitati scolare cat mai aproape de domiciliul  persoanei cu probleme de post; vor fi transformate unele  posturi iar persoanele in cauza vor trebui sa accepte transformarea care poate include inclusiv scaderea salariului; ideea ISJ -ului este de a nu lasa pe nimeni fara post – fie ea si fractiune – acolo unde se accepta; cine nu accepta …….pleaca din sistem. SA SPERAM CA  ACEST ORDIN NU SE VA  APLICA  ASA CUM ESTE !
SAPTAMANA  VIITOARE  VA  FI COMUNICATA  HOTARAREA  CATRE  UNITATILE  SCOLARE ( CEA CU DOCTORATUL).
Traian Paduret,
Uniunea Judeteana a Sindicatelor
din Invatamant, Sport,Cultura si Protectia Copilului
PRO-EDUCATIA